20 Δεκεμβρίου 2021

Ανίχνευση του κορονοϊού στα αστικά λύματα της Θεσσαλονίκης

Story idea 💡

Να διερευνήσουμε αν ανιχνεύεται ο κορονοϊός στα αστικά λύματα της Θεσσαλονίκης, ώστε να ενισχύσουμε την εθνική προσπάθεια για την αντιμετώπιση της πανδημίας.
Σταθερός συνεργάτης σε θέματα ερευνητικά είναι το ΑΠΘ, οπότε η συνεργασία μας με την Ομάδα Επιδημιολογίας Λυμάτων του πανεπιστημίου ήρθε αβίαστα, από την πρώτη ώρα εκδήλωσης της πανδημίας.

Facts and data 📊

Η ομάδα του ΑΠΘ λαμβάνει καθημερινά… data, δείγματα λυμάτων δηλαδή, από τον 24ωρο αυτόματο δειγματολήπτη που βρίσκεται στην είσοδο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης, στη Σίνδο, μαζί με τις μετρήσεις από τις καθημερινές αναλύσεις των ρυπαντικών παραμέτρων. Η πρωτοποριακή μεθοδολογία αποτίμησης του κορονοϊού στα αστικά απόβλητα εξορθολογίζει τις μετρήσεις συγκέντρωσης του γονιδιώματος του ιού με βάση 24 περιβαλλοντικούς παράγοντες, που δύνανται να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων.
Η αποτίμηση της πορείας της πανδημίας στα λύματα αποτελεί “εργαλείο” και συνεκτιμάται από τους επιστήμονες για τη λήψη υγειονομικών μέτρων προς όφελος της δημόσιας υγείας, αποτυπώνεται δε ως εξής:

Ο 24ωρος αυτόματος δειγματολήπτης, στην είσοδο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης, στη Σίνδο

Social responsibility 👷‍♀️ 👷

Η εξέταση των αστικών λυμάτων για την ανίχνευση του COVID-19 θα επιμεριστεί γεωγραφικά, με “χαρτογράφηση” της καμπύλης της πανδημίας ανά γειτονιά, χάρη στην τοποθέτηση σταθερών σημείων δειγματοληψίας στο αποχετευτικό δίκτυο. Στα άμεσα σχέδια της ΕΥΑΘ είναι η εξέταση των λυμάτων και για άλλους παθογόνους οργανισμούς ή φαρμακευτικές ουσίες, ώστε το αποχετευτικό μας δίκτυο να αποτελέσει στο μέλλον ένα πραγματικό υγειονομικό περισκόπιο προς όφελος της δημόσιας υγείας.

Data stories to come 💦

Είμαστε μια εταιρεία που συλλέγει καθημερινά δεδομένα και αλληλεπιδρά με τους καταναλωτές της σε σχέση με την ποιότητα του νερού, την κατανάλωσή του, τις συναλλαγές του. Με την επέκταση στο μέλλον των “έξυπνων” μετρητών και μέσω της ανάλυσης δεδομένων, θα βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των Θεσσαλονικέων και θα επιτύχουμε ορθολογικότερη χρήση των υδάτινων πόρων μας και μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.