Οδηγός API

Αυτή η σελίδα επεξηγεί το API του CKAN, για προγραμματιστές που θέλουν να γράψουν κώδικα που αλληλεπιδρά με ιστοσελίδες CKAN και τα δεδομένα τους.

Το API του CKAN είναι ένα ισχυρό API τύπου RPC που εκθέτει όλες τις βασικές λειτουργίες του CKAN σε API clients. Όλες οι βασικές λειτουργίες ενός ιστότοπου CKAN (ό,τι μπορείτε να κάνετε με το web interface) μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εξωτερικό κώδικα που καλεί το CKAN API. Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας το CKAN API η εφαρμογή σας μπορεί:

 • Να λάβει λίστες που έχουν τη μορφή JSON από σύνολα δεδομένων ενός ιστοτόπου, ομάδες ή άλλα αντικείμενα CKAN:

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/package_list
https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/group_list
https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/tag_list

 • Να λάβει μια πλήρη αναπαράσταση JSON ενός συνόλου δεδομένων, πόρου ή άλλου αντικειμένου:

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/package_show?id=pinakas-staseon-oasa
https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/tag_show?id=ΑΜΕΑ
https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/group_show?id=nero

 • Να αναζητήσει για πακέτα ή πόρους που ταιριάζουν με ένα ερώτημα:

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/package_search?q=κατανάλωση

 • Να δημιουργεί, να ενημερώνει και να διαγράφει σύνολα δεδομένων, πόρους και άλλα αντικείμενα.
 • Να λάβει μια ροή δραστηριότητας με σύνολα δεδομένων που έχουν αλλαχθεί πρόσφατα σε έναν ιστότοπο:

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/recently_changed_packages_activity_list

Σημείωση! 

Στις πρώτες εκδόσεις CKAN, τα σύνολα δεδομένων ονομάζονταν “packages” και αυτό το όνομα έχει παραμείνει σε ορισμένα σημεία, ειδικά εσωτερικά και σε κλήσεις API. Το package έχει ακριβώς την ίδια έννοια με το “dataset”.

Πραγματοποίηση αιτήματος API

Για να κάνετε κλήσεις στο CKAN API, στείλτε ένα λεξικό JSON σε ένα HTTP POST request σε ένα από τα API URLs του CKAN. Οι παράμετροι για τη συνάρτηση API θα πρέπει να δίνονται στο λεξικό JSON. Το CKAN θα επιστρέψει επίσης την απάντησή του σε ένα λεξικό JSON.

Ένας τρόπος για να δημοσιεύσετε ένα JSON λεξικό σε μια διεύθυνση URL είναι η χρήση του command-line HTTP client Curl. Για παράδειγμα, για να λάβετε μια λίστα με τα ονόματα όλων των θεματικών στο catalog.hcapdata.gr, εγκαταστήστε το curl και, στη συνέχεια, καλέστε τη group_list συνάρτηση API εκτελώντας αυτήν την εντολή σε ένα terminal (τερματικό):

curl https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/group_list

Η απάντηση από το CKAN θα μοιάζει με το παρακάτω:

{
 "help": "...",
 "success": true,
 "result": [
  "diaxeirisi-akinitwn",
  "diktia",
  "energeia",
  "nero",
  "paroxes-koinis-ofeleias",
  "perivallon",
  "sygkoinwnies-athinwn",
  "taxidromikes-ipiresies",
  "texnologia",
  "trofima-efodiastiki-alisida",
  "ypodomes"
 ]
}

Η απάντηση είναι ένα λεξικό JSON με τρία κλειδιά:

 1. “success”: true ή false.

  Το API στοχεύει να επιστρέφει πάντα 200 OK ως status code (κωδικό κατάστασης)  της απάντησης, είτε υπήρξαν σφάλματα με το αίτημα είτε όχι, επομένως είναι σημαντικό να ελέγχετε πάντα την τιμή του κλειδιού “success” στο λεξικό απάντησης και (εάν είναι η τιμή του κλειδιού success είναι false) να ελέγχετε την τιμή του κλειδιού “error”.

Σημείωση!

Εάν υπάρχουν μεγάλα προβλήματα μορφοποίησης με ένα αίτημα στο API, το CKAN μπορεί να επιστρέψει μια απάντηση κωδικό κατάστασης 409, 400 ή 500 (με αυξανόμενη σειρά σοβαρότητας).

 1. “result”: το αποτέλεσμα που επιστράφηκε από τη συνάρτηση που καλέσατε. Ο τύπος και η τιμή του αποτελέσματος εξαρτώνται από το ποια συνάρτηση που καλέσατε. Στην περίπτωση της group_list συνάρτησης, είναι μια λίστα με συμβολοσειρές (strings), τα ονόματα όλων των θεματικών του catalog.hcapdata.gr.

  Εάν παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την ανταπόκριση στο αίτημά σας, το λεξικό θα περιέχει ένα κλειδί “error” με λεπτομέρειες του σφάλματος αντί για το κλειδί “result”. Ένα λεξικό απάντησης που περιέχει ένα σφάλμα θα μοιάζει με το παρακάτω:
{
  "help": "Creates a package",
  "success": false,
  "error": {
    "message": "Access denied",
    "__type": "Authorization Error"
    }
 }
 1. “help”: η συμβολοσειρά τεκμηρίωσης (documentation string) για τη συνάρτηση που καλέσατε.

Το ίδιο αίτημα HTTP μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας το τυπικό urllib2 module της Python, με τον παρακάτω κώδικα Python:

#!/usr/bin/env python
import urllib2
import urllib
import json
import pprint

# Make the HTTP request.
response = urllib2.urlopen('https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/group_list',
    data_string)
assert response.code == 200

# Use the json module to load CKAN's response into a dictionary.
response_dict = json.loads(response.read())

# Check the contents of the response.
assert response_dict['success'] is True
result = response_dict['result']
pprint.pprint(result)

Εισαγωγή συνόλων δεδομένων με το CKAN API

Μπορείτε να προσθέσετε σύνολα δεδομένων χρησιμοποιώντας το web interface του CKAN, αλλά κατά την εισαγωγή πολλών συνόλων δεδομένων είναι συνήθως πιο αποτελεσματικό να αυτοματοποιείτε τη διαδικασία με κάποιο τρόπο. Σε αυτό το παράδειγμα, θα σας δείξουμε πώς να χρησιμοποιήσετε το CKAN API για να γράψετε ένα σενάριο Python για να εισάγετε σύνολα δεδομένων στο CKAN.

#!/usr/bin/env python
import urllib2
import urllib
import json
import pprint

# Put the details of the dataset we're going to create into a dict.
dataset_dict = {
  'name': 'my_dataset_name',
  'notes': 'A long description of my dataset',
  'owner_org': 'org_id_or_name'
}

# Use the json module to dump the dictionary to a string for posting.
data_string = urllib.quote(json.dumps(dataset_dict))

# We'll use the package_create function to create a new dataset.
request = urllib2.Request(
  'https://www.catalog.hcapdata.gr/api/3/action/package_create')

# Creating a dataset requires an authorization header.
# Replace *** with your API key, from your user account on the CKAN site
# that you're creating the dataset on.
request.add_header('Authorization', '***')

# Make the HTTP request.
response = urllib2.urlopen(request, data_string)
assert response.code == 200

# Use the json module to load CKAN's response into a dictionary.
response_dict = json.loads(response.read())
assert response_dict['success'] is True

# package_create returns the created package as its result.
created_package = response_dict['result']
pprint.pprint(created_package)

Για περισσότερα παραδείγματα, δείτε Παραδείγματα API.

Εκδόσεις API

Το CKAN API έχει εκδόσεις. Εάν υποβάλετε ένα αίτημα σε μια διεύθυνση URL API χωρίς αριθμό έκδοσης, το CKAN θα επιλέξει την πιο πρόσφατη έκδοση του API:

https://catalog.hcapdata.gr/api/action/package_list

Εναλλακτικά, μπορείτε να καθορίσετε τον επιθυμητό αριθμό έκδοσης API στη διεύθυνση URL που ζητάτε:

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/package_list

Η έκδοση 3 είναι προς το παρόν η μόνη έκδοση του API.

Συνιστούμε να καθορίσετε τον αριθμό API στα αιτήματά σας, επειδή αυτό διασφαλίζει ότι το  API client σας θα λειτουργεί σε διαφορετικούς ιστότοπους που εκτελούν διαφορετική έκδοση του CKAN (και θα συνεχίσει να λειτουργεί στους ίδιους ιστότοπους, όταν αυτοί οι ιστότοποι αναβαθμιστούν σε νέες εκδόσεις του CKAN). Επειδή η πιο πρόσφατη έκδοση του API μπορεί να αλλάξει όταν ένας ιστότοπος αναβαθμίζεται σε μια νέα έκδοση του CKAN ή μπορεί να διαφέρει σε διαφορετικούς ιστότοπους που εκτελούν διαφορετικές εκδόσεις του CKAN, το αποτέλεσμα ενός αιτήματος API που δεν προσδιορίζει τον αριθμό έκδοσης του API δεν είναι αξιόπιστο.

Κλειδιά ελέγχου ταυτότητας και API

Ορισμένες λειτουργίες API απαιτούν εξουσιοδότηση. Το API χρησιμοποιεί τις ίδιες συναρτήσεις (functions) εξουσιοδότησης και τις ίδιες ρυθμίσεις με το web interface, επομένως εάν ένας χρήστης έχει εξουσιοδότηση να κάνει κάτι στο web interface, θα έχει δικαίωμα να το κάνει και μέσω του API.

Όταν καλείτε μια συνάρτηση API που απαιτεί εξουσιοδότηση, πρέπει να κάνετε επαλύθεση (authentication) τροφοδοτώντας με το API key το HTTP αίτημά σας. Για να βρείτε το API key σας, συνδεθείτε στον ιστότοπο CKAN χρησιμοποιώντας το web interface του και επισκεφτείτε τη σελίδα του προφίλ χρήστη σας.

Για να παρέχετε το API key σας σε ένα αίτημα HTTP, συμπεριλάβετέ το είτε σε Authorization είτε σε X-CKAN-API-Key κεφαλίδα (header).

Για παράδειγμα, για να ρωτήσετε εάν ακολουθείτε ή όχι κάποιον χρήστη στο catalog.hcapdata.gr χρησιμοποιώντας curl, εκτελέστε αυτήν την εντολή:

curl https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/am_following_user id=<user_id> Authorization:XXX

(Αντικατάσταση XXX με το API key σας.)

Ή, για να λάβετε τη λίστα των δραστηριοτήτων από τον πίνακα ελέγχου χρήστη σας στο catalog.hcapdata.gr, εκτελέστε αυτόν τον κώδικα Python:

request = urllib2.Request('https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/dashboard_activity_list')
request.add_header('Authorization', 'XXX')
response_dict = json.loads(urllib2.urlopen(request, '{}').read())

Υποστήριξη JSONP

Για την κάλυψη σεναρίων από άλλους ιστότοπους που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στο API, τα δεδομένα μπορούν να επιστραφούν σε μορφή JSONP, όπου τα δεδομένα JSON «γεμίζονται» με μια κλήση συνάρτησης. Η συνάρτηση ονομάζεται στην παράμετρο ‘callback’. Για παράδειγμα:

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/package_show?id=pinakas-staseon-oasa&callback=myfunction

Σημείωση!

Αυτό λειτουργεί μόνο για αιτήματα GET

Συναρτήσεις API με δυνατότητα GET

Οι συναρτήσεις που ορίζονται στο ckan.logic.action.get μπορούν επίσης να κληθούν με αίτημα HTTP GET. Για παράδειγμα, για να λάβετε τη λίστα με τα σύνολα δεδομένων (πακέτα) από το catalog.hcapdata.gr, ανοίξτε αυτήν τη διεύθυνση URL στο πρόγραμμα περιήγησής σας:

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/package_list

Ή, για να αναζητήσετε σύνολα δεδομένων (πακέτα) που ταιριάζουν με το ερώτημα αναζήτησης “κατανάλωση” ανοίξτε αυτήν τη διεύθυνση URL στο πρόγραμμα περιήγησής σας:

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/package_search?q=κατανάλωση

Το ερώτημα αναζήτησης δίνεται ως παράμετρος URL ?q=κατανάλωση. Μπορούν να προστεθούν πολλές παράμετροι URL, διαχωρισμένες με & χαρακτήρες, για παράδειγμα για να ανοίξουν μόνο τα πρώτα 2 σύνολα δεδομένων που ταιριάζουν με αυτό το URL:

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/package_search?q=κατανάλωση&rows=2

Όταν μια ενέργεια απαιτεί μια λίστα συμβολοσειρών ως τιμή μιας παραμέτρου, η τιμή μπορεί να σταλεί δίνοντας την παράμετρο πολλές φορές στη διεύθυνση URL.

Σημείωση!

Εάν καλέσετε μία από τις συναρτήσεις action που αναφέρονται παρακάτω και η συνάρτηση δημιουργήσει μια εξαίρεση, το API θα επιστρέψει ένα λεξικό JSON με κλειδιά “success”: false και ένα κλειδί “error” που υποδεικνύει την εξαίρεση που προέκυψε. 

Για παράδειγμα η member_list() (που επιστρέφει μια λίστα με τα μέλη μιας ομάδας) βγάζει NotFound εάν η ομάδα δεν υπάρχει. Εάν το καλούσατε μέσω του API, θα λάβατε πίσω μια εντολή JSON όπως αυτή:

{
  "success": false
  "error": {
    "__type": "Not Found Error",
    "message": "Not found"
  },
  "help": "...",
}

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/package_list

Επιστρέφει μια λίστα με τα ονόματα των συνόλων δεδομένων (πακέτα) του ιστότοπου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/current_package_list_with_resources

Επιστρέφει μια λίστα με τα σύνολα δεδομένων του ιστότοπου (πακέτα) και τους πόρους τους.

Η λίστα ταξινομείται most-recently-modified first.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/revision_list

Επιστρέφει μια λίστα  με τα αναγνωριστικά των αναθεωρήσεων του ιστότοπου. Ταξινομούνται με την λογική πρώτα το νεότερο.

Δεδομένου ότι τα αποτελέσματα περιορίζονται σε 50 αναγνωριστικά, μπορείτε να σελιδοποιήσετε μέσω αυτών χρησιμοποιώντας την παράμετρο since_id.


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/package_revision_list

Επιστρέφει τις αναθεωρήσεις ενός συνόλου δεδομένων (πακέτο) ως λίστα λεξικών.


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/member_list

Ο χρήστης πρέπει να έχει άδεια για να «πάρει» την ομάδα (group).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/group_list

Επιστρέφει μια λίστα με τα ονόματα των ομάδων (groups) του ιστότοπου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/organization_list

Επιστρέφει μια λίστα με τα ονόματα των οργανισμών του ιστότοπου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/group_list_authz

Επιστρέφει τη λίστα των ομάδων που ο χρήστης είναι εξουσιοδοτημένος να επεξεργάζεται.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/organization_list_for_user

Επιστρέφει τους οργανισμούς για τους οποίους έχει δοθεί άδεια στον χρήστη. 

Συγκεκριμένα, επιστρέφει τη λίστα των οργανισμών στους οποίους ο επί του παρόντος εξουσιοδοτημένος χρήστης έχει δεδομένη άδεια (για παράδειγμα: “manage_group”).

Από προεπιλογή, επιστρέφει τη λίστα των οργανισμών στους οποίους είναι μέλος ο επί του παρόντος εξουσιοδοτημένος χρήστης, με οποιαδήποτε ιδιότητα.

Όταν ένας χρήστης γίνεται μέλος ενός οργανισμού στο CKAN, του δίνεται μια «ιδιότητα» (μερικές φορές ονομάζεται «ρόλος»), για παράδειγμα «μέλος», «συντάκτης» ή «διαχειριστής».

Κάθε ένας από αυτούς τους ρόλους έχει ορισμένα δικαιώματα που σχετίζονται με αυτόν. Για παράδειγμα, ο ρόλος του διαχειριστή έχει την άδεια “διαχειριστής” (που σημαίνει ότι έχει άδεια να κάνουν οτιδήποτε). Ο ρόλος του συντάκτη έχει δικαιώματα όπως “create_dataset”, “update_dataset” και “delete_dataset”. Ο ρόλος μέλους έχει την άδεια “ανάγνωση”.

Αυτή η συνάρτηση επιστρέφει τη λίστα των οργανισμών για τους οποίους έχει δώσει άδεια ο εξουσιοδοτημένος χρήστης. Για παράδειγμα, η λίστα των οργανισμών στους οποίους ο χρήστης είναι διαχειριστής ή η λίστα των οργανισμών στους οποίους ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει σύνολα δεδομένων. Αυτό λαμβάνει υπόψη το πότε τα δικαιώματα υποβαθμίζονται σε μια ιεραρχία οργανισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/group_revision_list

Επιστρέφει τις αναθεωρήσεις μιας ομάδας (group).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/organization_revision_list

Επιστρέφει τις αναθεωρήσεις ενός οργανισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/license_list

Επιστρέφει τη λίστα των διαθέσιμων αδειών για σύνολα δεδομένων στον ιστότοπο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/tag_list

Επιστρέφει  μια λίστα με τις ετικέτες του ιστότοπου.

Από προεπιλογή επιστρέφονται μόνο δωρεάν ετικέτες (ετικέτες που δεν ανήκουν σε λεξιλόγιο). Εάν δοθεί το όρισμα vocabulary_id, τότε θα επιστραφούν μόνο ετικέτες που ανήκουν σε αυτό το λεξιλόγιο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/user_list

Επιστρέφει τη λίστα με τους λογαριασμούς χρηστών του ιστότοπου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/package_relationships_list

Επιστρέφει τις σχέσεις ενός συνόλου δεδομένων (πακέτο).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/package_show

Επιστρέφει α μεταδεδομένα ενός συνόλου δεδομένων (πακέτο) και των πόρων του.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/resource_show

Επιστρέφει τα μεταδεδομένα ενός πόρου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/resource_view_show

Επιστρέφει τα μεταδεδομένα ενός resource_view.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/resource_view_list

Επιστρέφει τη λίστα προβολών πόρων για έναν συγκεκριμένο πόρο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/revision_show

Επιστρέφει τις λεπτομέρειες μιας αναθεώρησης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/group_show

Επιστρέφει τα στοιχεία μιας ομάδας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/organization_show

Επιστρέφει τα στοιχεία ενός οργανισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/group_package_show

Επιστρέφει τα σύνολα δεδομένων (πακέτα) μιας ομάδας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/tag_show

Επιστρέφει τις λεπτομέρειες μιας ετικέτας και όλων των συνόλων δεδομένων της.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/user_show

Επιστρέφει έναν λογαριασμό χρήστη.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/package_autocomplete

Επιστρέφει μια λίστα με σύνολα δεδομένων (πακέτα) που ταιριάζουν με μια συμβολοσειρά.

Θα επιστραφούν σύνολα δεδομένων με ονόματα ή τίτλους που περιέχουν τη συμβολοσειρά ερωτήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/format_autocomplete

Επιστρέφει μια λίστα με μορφές πόρων των οποίων τα ονόματα περιέχουν μια συμβολοσειρά.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/user_autocomplete

Επιστρέφει μια λίστα με ονόματα χρηστών που περιέχουν μια συμβολοσειρά.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/group_autocomplete

Επιστρέφει μια λίστα με ονόματα ομάδων που περιέχουν μια συμβολοσειρά.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/organization_autocomplete

Επιστρέφει μια λίστα με ονόματα οργανισμών που περιέχουν μια συμβολοσειρά.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/package_search

Πραγματοποιεί αναζήτηση για πακέτα που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης που δίνονται .

Αυτή η ενέργεια δέχεται παραμέτρους ερωτήματος αναζήτησης solr (λεπτομέρειες παρακάτω) και επιστρέφει ένα λεξικό αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένων συνόλων δεδομένων που ταιριάζουν με τα κριτήρια αναζήτησης, έναν αριθμό αναζήτησης και επίσης πληροφορίες facet .

Παράμετροι Solr:

Για πιο λεπτομερή επεξεργασία κάθε παραμέτρου, διαβάστε το Solr Documentation. .

Αυτή η ενέργεια δέχεται ένα υποσύνολο παραμέτρων ερωτήματος αναζήτησης solr.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/resource_search

Αναζητά πόρους που ικανοποιούν κριτήρια αναζήτησης που δίνονται.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/tag_autocomplete

Επιστρέφει μια λίστα ετικετών των οποίων τα ονόματα περιέχουν μια συμβολοσειρά που δώθηκε.
Από προεπιλογή γίνεται αναζήτηση μόνο σε δωρεάν ετικέτες (ετικέτες που δεν ανήκουν σε κανένα λεξιλόγιο). Εάν δοθεί το όρισμα του vocabulary_id, τότε θα αναζητηθούν μόνο ετικέτες που ανήκουν σε αυτό το λεξιλόγιο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/vocabulary_list

Επιστρέφει  μια λίστα με όλα τα λεξιλόγια ετικετών του ιστότοπου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/vocabulary_show

Επιστρέφει ένα λεξιλόγιο με μία ετικέτα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/user_activity_list

Επιστρέφει τη ροή δημόσιας δραστηριότητας ενός χρήστη.

Πρέπει να έχετε εξουσιοδότηση για να δείτε το προφίλ του χρήστη.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/package_activity_list

Επιστρέφει τη ροή δραστηριότητας ενός πακέτου.

Πρέπει να έχετε εξουσιοδότηση για να δείτε το πακέτο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/group_activity_list

Επιστρέφει τη ροή δραστηριότητας μιας ομάδας.

Πρέπει να έχετε εξουσιοδότηση για να δείτε την ομάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/organization_activity_list

Επιστρέφει τη ροή δραστηριοτήτων ενός οργανισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/recently_changed_packages_activity_list

Επιστρέφει τη ροή δραστηριοτήτων όλων των πακέτων που προστέθηκαν ή άλλαξαν πρόσφατα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/activity_detail_list

Επιστρέφει τη λίστα μιας δραστηριότητας με στοιχεία λεπτομερειών δραστηριότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/user_activity_list_html

Επιστρέφει τη ροή δημόσιας δραστηριότητας ενός χρήστη ως HTML.

Η ροή δραστηριότητας αποδίδεται ως απόσπασμα HTML που προορίζεται να συμπεριληφθεί σε μια σελίδα HTML, δηλαδή δεν έχει κεφαλίδα ή υποσέλιδο HTML.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/package_activity_list_html

Επιστρέφει τη ροή δραστηριότητας ενός πακέτου ως HTML.

Η ροή δραστηριότητας αποδίδεται ως απόσπασμα HTML που προορίζεται να συμπεριληφθεί σε μια σελίδα HTML, δηλαδή δεν έχει κεφαλίδα ή υποσέλιδο HTML.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/group_activity_list_html

Επιστρέφει τη ροή δραστηριότητας μιας ομάδας ως HTML.

Η ροή δραστηριότητας αποδίδεται ως απόσπασμα HTML που προορίζεται να συμπεριληφθεί σε μια σελίδα HTML, δηλαδή δεν έχει κεφαλίδα ή υποσέλιδο HTML.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/organization_activity_list_html

Επιστρέφει τη ροή δραστηριότητας ενός οργανισμού ως HTML.

Η ροή δραστηριότητας αποδίδεται ως απόσπασμα HTML που προορίζεται να συμπεριληφθεί σε μια σελίδα HTML, δηλαδή δεν έχει κεφαλίδα ή υποσέλιδο HTML.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/recently_changed_packages_activity_list_html

Επιστρέφει τη ροή δραστηριότητας όλων των πακέτων που άλλαξαν πρόσφατα ως HTML.

Η ροή δραστηριοτήτων περιλαμβάνει όλα τα πακέτα που προστέθηκαν ή άλλαξαν πρόσφατα. Αποδίδεται ως απόσπασμα HTML που προορίζεται να συμπεριληφθεί σε μια σελίδα HTML, δηλαδή δεν έχει καμία κεφαλίδα ή υποσέλιδο HTML.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/user_follower_count

Επιστρέφει τον αριθμό των ακολούθων ενός χρήστη.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/dataset_follower_count

Επιστρέφει τον αριθμό των ακολούθων ενός συνόλου δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/group_follower_count

Επιστρέφει τον αριθμό των ακολούθων μιας ομάδας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/organization_follower_count

Επιστρέφει τον αριθμό των ακολούθων ενός οργανισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/user_follower_list

Επιστρέφει τη λίστα των χρηστών που ακολουθούν τον συγκεκριμένο χρήστη.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/dataset_follower_list

Επιστρέφει τη λίστα των χρηστών που ακολουθούν το συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/group_follower_list

Επιστρέφει τη λίστα των χρηστών που ακολουθούν τη συγκεκριμένη ομάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/organization_follower_list

Επιστρέφει τη λίστα των χρηστών που ακολουθούν τον συγκεκριμένο οργανισμό.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/am_following_user

Επιστρέφει True εάν ακολουθείτε τον συγκεκριμένο χρήστη, False εάν όχι.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/am_following_dataset

Επιστρέφει True εάν ακολουθείτε το συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων, False εάν όχι.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/am_following_group

Επιστρέφει True εάν ακολουθείτε ττη συγκεκριμένη ομάδα, False εάν όχι.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/followee_count

Επιστρέφει τον αριθμό των αντικειμένων που ακολουθούνται από τον συγκεκριμένο χρήστη.

Μετρά όλα τα αντικείμενα, οποιουδήποτε τύπου, που ακολουθεί ο συγκεκριμένος χρήστης (π.χ. χρήστες που ακολουθούνται, σύνολα δεδομένων που ακολουθούνται, ομάδες που ακολουθούνται).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/user_followee_count

Επιστρέφει τον αριθμό των τον αριθμό των χρηστών που ακολουθούνται από τον συγκεκριμένο χρήστη.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/dataset_followee_count

Επιστρέφει τον αριθμό των συνόλων δεδομένων που ακολουθούνται από τον συγκεκριμένο χρήστη.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/group_followee_count

Επιστρέφει τον αριθμό των ομάδων που ακολουθούνται από τον συγκεκριμένο χρήστη.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/followee_list

Επιστρέφει τη λίστα των αντικειμένων που ακολουθούνται από τον συγκεκριμένο χρήστη.

Επιστρέφει όλα τα αντικείμενα, οποιουδήποτε τύπου, που ακολουθεί ο συγκεκριμένος χρήστης (π.χ. χρήστες που ακολουθούνται, σύνολα δεδομένων που ακολουθούνται, ομάδες που ακολουθούνται).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/user_followee_list

Επιστρέφει Επιστρέψτε τη λίστα των χρηστών που ακολουθούνται από τον συγκεκριμένο χρήστη.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/dataset_followee_list

Επιστρέφει τη λίστα των συνόλων δεδομένων που ακολουθούνται από τον συγκεκριμένο χρήστη.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/group_followee_list

Επιστρέφει τη λίστα των ομάδων που ακολουθούνται από τον συγκεκριμένο χρήστη.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/organization_followee_list

Επιστρέφει τη λίστα των οργανισμών που ακολουθούνται από τον συγκεκριμένο χρήστη.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/dashboard_activity_list

Επιστρέφει τη ροή της δραστηριότητας του πίνακα ελέγχου του εξουσιοδοτημένου χρήστη (μέσω σύνδεσης ή κλειδιού API).

Σε αντίθεση με τα λεξικά δραστηριότητας που επιστρέφονται από άλλες *_activity_list ενέργειες, αυτά τα λεξικά δραστηριότητας έχουν μια επιπλέον δυαδική τιμή με κλειδί is_new που σας ενημερώνει εάν η δραστηριότητα έγινε από την τελευταία φορά που ο χρήστης είδε τον πίνακα ελέγχου της (‘is_new’: True ) ή όχι ( ‘is_new’: False). Οι δραστηριότητες ανήκουν στον χρήστη επισημαίνονται πάντα .‘is_new’: False

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/dashboard_activity_list_html

Επιστρέφει τη ροή της δραστηριότητας  του πίνακα ελέγχου του εξουσιοδοτημένου χρήστη (μέσω σύνδεσης ή κλειδιού API) ως HTML.

Η ροή δραστηριότητας αποδίδεται ως απόσπασμα HTML που προορίζεται να συμπεριληφθεί σε μια σελίδα HTML, δηλαδή δεν έχει κεφαλίδα ή υποσέλιδο HTML.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/dashboard_new_activities_count

Επιστρέφει τον αριθμό των νέων δραστηριοτήτων στον πίνακα ελέγχου του χρήστη.

Επιστρέφει τον αριθμό των νέων δραστηριοτήτων στη ροή δραστηριότητας του πίνακα ελέγχου του εξουσιοδοτημένου χρήστη.

Οι δραστηριότητες από τον ίδιο τον χρήστη δεν υπολογίζονται από αυτήν τη λειτουργία, παρόλο που εμφανίζονται στον πίνακα εργαλείων (οι χρήστες δεν θέλουν να ειδοποιούνται για πράγματα που έκαναν οι ίδιοι).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/member_roles_list

Επιστρέφει πιθανούς ρόλους για μέλη ομάδων και οργανισμών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/help_show

Επιστρέφει τη συμβολοσειρά βοήθειας για μια συγκεκριμένη ενέργεια API.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.

Συναρτήσεις API με δυνατότητα POST

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/package_create

Δημιουργήστε ένα νέο σύνολο δεδομένων (πακέτο).

Πρέπει να έχετε εξουσιοδότηση για τη δημιουργία νέων συνόλων δεδομένων. Εάν καθορίσετε οποιεσδήποτε ομάδες για το νέο σύνολο δεδομένων, πρέπει επίσης να έχετε εξουσιοδότηση να επεξεργαστείτε αυτές τις ομάδες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/resource_create

Προσθέτει έναν νέο πόρο σε μια λίστα πόρων συνόλων δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/resource_view_create

Δημιουργεί μια νέα προβολή πόρων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/resource_create_default_resource_views

Δημιουργεί τις προεπιλεγμένες προβολές (αν χρειάζεται) στον παρεχόμενο πόρο.

Η συνάρτηση θα λάβει τα plugins για τις προεπιλεγμένες προβολές που ορίζονται στη διαμόρφωση (configuration) και, εάν εντοπιστούν ορισμένες, θα κληθεί η μέθοδος can_view καθεμιάς από αυτές για να προσδιοριστεί εάν θα πρέπει να δημιουργηθεί μια προβολή πόρων. Οι επεκτάσεις (extensions) των προβολών των πόρων λαμβάνουν την εντολή πόρου και την εντολή γονικού συνόλου δεδομένων.

Εάν το τελευταίο δεν παρέχεται, καλείται η package_show για να το αποκτήσει.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/package_create_default_resource_views

Δημιουργεί τις προεπιλεγμένες προβολές σε όλους τους πόρους του παρεχόμενου συνόλου δεδομένων.

Από προεπιλογή καλούνται μόνο τα plugins προβολής που δεν απαιτούν τα δεδομένα πόρων να βρίσκονται στο DataStore. Η μεταβίβαση του create_datastore_views ως True θα δημιουργήσει μόνο προβολές που απαιτούν την ύπαρξη δεδομένων στο DataStore. Η πρώτη περίπτωση συμβαίνει όταν η συνάρτηση καλείται από το package_create ή το package_update , η δεύτερη όταν καλείται από το DataPusher κατά την αποστολή δεδομένων στο DataStore.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/package_relationship_create

Δημιουργεί μια σχέση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων (πακέτα).

Πρέπει να έχετε εξουσιοδότηση να επεξεργαστείτε τόσο τα σύνολα δεδομένων θέματος όσο και τόσο τα σύνολα δεδομένων αντικειμένων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/member_create

Κάνει ένα αντικείμενο (π.χ. χρήστη, σύνολο δεδομένων ή ομάδα) μέλος μιας ομάδας.

Εάν το αντικείμενο είναι ήδη μέλος της ομάδας, τότε η χωρητικότητα της ιδιότητας μέλους θα ενημερωθεί.

Πρέπει να έχετε εξουσιοδότηση για να επεξεργαστείτε την ομάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/group_create

Δημιουργεί μια νέα ομάδα. Πρέπει να έχετε εξουσιοδότηση για τη δημιουργία ομάδων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/organization_create

Δημιουργεί έναν νέο οργανισμό. Πρέπει να έχετε εξουσιοδότηση για τη δημιουργία οργανισμών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/rating_create

Βαθμολογεί ένα σύνολο δεδομένων (πακέτο).

Πρέπει να καταχωρήσετε το API key στην κεφαλίδα Εξουσιοδότησης (Authorization header).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/follow_user

Ξεκινήστε να ακολουθείτε έναν άλλο χρήστη.

Πρέπει να καταχωρήσετε το API key στην κεφαλίδα Εξουσιοδότησης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/follow_dataset

Ξεκινήστε να ακολουθείτε ένα σύνολο δεδομένων.

Πρέπει να καταχωρήσετε το κλειδί API στην κεφαλίδα Εξουσιοδότησης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/group_member_create

Κάντε έναν χρήστη μέλος μιας ομάδας.

Πρέπει να έχετε εξουσιοδότηση για να επεξεργαστείτε την ομάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/organization_member_create

Κάντε έναν χρήστη μέλος ενός οργανισμού.

Πρέπει να έχετε εξουσιοδότηση για να επεξεργαστείτε τον οργανισμό.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/follow_group

Ξεκινήστε να ακολουθείτε μια ομάδα.

Πρέπει να καταχωρήσετε το κλειδί API στην κεφαλίδα Εξουσιοδότηση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/resource_update

Ενημερώνει έναν πόρο.

Για να ενημερώσετε έναν πόρο πρέπει να έχετε εξουσιοδότηση να ενημερώσετε το σύνολο δεδομένων στο οποίο ανήκει ο πόρος.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/resource_view_update

Ενημερώνει μια προβολή πόρων.

Για να ενημερώσετε ένα resource_view πρέπει να έχετε εξουσιοδότηση να ενημερώσετε τον πόρο στον οποίο ανήκει το resource_view.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/resource_view_reorder

Αναδιάταξη προβολών πόρων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/package_update

Ενημερώνει ένα σύνολο δεδομένων (πακέτο).

Πρέπει να έχετε εξουσιοδότηση να επεξεργαστείτε το σύνολο δεδομένων και τις ομάδες στις οποίες ανήκει.

Συνιστάται να καλέσετε την ckan.logic.action.get.package_show(), να κάνετε τις επιθυμητές αλλαγές στο αποτέλεσμα και στη συνέχεια να καλέσετε την package_update() με αυτό.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/package_resource_reorder

Αναδιάταξη πόρων έναντι συνόλων δεδομένων. Εάν παρέχονται μόνο μερικά αναγνωριστικά πόρων, τότε αυτά θεωρείται ότι είναι πρώτα και οι άλλοι πόροι θα παραμείνουν στην αρχική τους σειρά.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/package_relationship_update

Ενημερώνει μια σχέση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων (πακέτα).

Οι παράμετροι θέματος, αντικειμένου και τύπου απαιτούνται για τον προσδιορισμό της σχέσης. Μόνο το σχόλιο μπορεί να ενημερωθεί.

Πρέπει να έχετε εξουσιοδότηση να επεξεργαστείτε τόσο τα σύνολα δεδομένων θέματος όσο και αντικειμένων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/group_update

Ενημερώνει μια ομάδα.

Πρέπει να έχετε εξουσιοδότηση για να επεξεργαστείτε την ομάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/organization_update

Ενημερώνει έναν οργανισμό.

Πρέπει να έχετε εξουσιοδότηση για να επεξεργαστείτε τον οργανισμό.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/bulk_update_private

Κάνει μια λίστα με σύνολα δεδομένων ιδιωτική.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/bulk_update_public

Κάνει μια λίστα με σύνολα δεδομένων δημόσια. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/bulk_update_delete

Δημιουργεί μια λίστα με τα σύνολα δεδομένων που έχουν διαγραφεί.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

Συναρτήσεις API με δυνατότητα PATCH

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/package_patch

Επιδιορθώνει ένα σύνολο δεδομένων (πακέτο).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/resource_patch

Επιδιορθώνει έναν πόρο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/group_patch

Επιδιορθώνει μια ομάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/organization_patch

Επιδιορθώνει έναν οργανισμό.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

Συναρτήσεις API με δυνατότητα DELETE

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/package_delete

Διαγράφει ένα σύνολο δεδομένων (πακέτο).

Αυτό κάνει το σύνολο δεδομένων να εξαφανίζεται από όλες τις προβολές ιστού (web views)  και API, εκτός από τον κάδο απορριμμάτων.

Πρέπει να έχετε εξουσιοδότηση να διαγράψετε το σύνολο δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/dataset_purge

Εκκαθάριση ενός συνόλου δεδομένων.

Προσοχή:

Η εκκαθάριση ενός συνόλου δεδομένων δεν μπορεί να αναιρεθεί!

Η εκκαθάριση μιας βάσης δεδομένων καταργεί πλήρως το σύνολο δεδομένων από τη βάση δεδομένων CKAN, ενώ η διαγραφή ενός συνόλου δεδομένων απλώς επισημαίνει το σύνολο δεδομένων ως διαγραμμένο (δεν θα εμφανίζεται πλέον στο front-end, αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται στη βάση δεδομένων).

Πρέπει να έχετε εξουσιοδότηση για την εκκαθάριση του συνόλου δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/resource_delete

Διαγράφει έναν πόρο από ένα σύνολο δεδομένων.

Πρέπει να είστε κάτοχος του πόρου για να τον διαγράψετε.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/resource_view_delete

Διαγραφή ενός resource_view.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/resource_view_clear

Διαγράφει όλες τις προβολές πόρων ή όλες ενός συγκεκριμένου τύπου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/package_relationship_delete

Διαγραφή μιας σχέσης δεδομένων (πακέτο).

Πρέπει να έχετε εξουσιοδότηση να διαγράψετε σχέσεις δεδομένων και να επεξεργαστείτε τόσο το θέμα όσο και το αντικείμενο δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/member_delete

Αφαιρεί ένα αντικείμενο (π.χ. χρήστη, σύνολο δεδομένων ή ομάδα) από μια ομάδα.

Πρέπει να έχετε εξουσιοδότηση να επεξεργαστείτε μια ομάδα για να αφαιρέσετε αντικείμενα από αυτήν.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/group_delete

Διαγραφή ομάδας.

Πρέπει να έχετε εξουσιοδότηση για να διαγράψετε την ομάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/organization_delete

Διαγραφή οργανισμού.

Πρέπει να είστε εξουσιοδοτημένοι να διαγράψετε τον οργανισμό και ο οργανισμός να μην διαθέτει κανένα σύνολο δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/group_purge

Εκκαθάριση μιας ομάδας.

Προσοχή:

Η εκκαθάριση μιας ομάδας δεν μπορεί να αναιρεθεί!

Η εκκαθάριση μιας ομάδας αφαιρεί εντελώς την ομάδα από τη βάση δεδομένων CKAN, ενώ η διαγραφή μιας ομάδας απλώς επισημαίνει την ομάδα ως διαγραμμένη (δεν θα εμφανίζεται πλέον στο frontend, αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται στη βάση δεδομένων).

Τα σύνολα δεδομένων στον οργανισμό θα παραμείνουν, απλώς όχι στην ομάδα που έχει εκκαθαριστεί.

Πρέπει να έχετε εξουσιοδότηση για την εκκαθάριση της ομάδας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/organization_purge

Εκκαθάριση ενός οργανισμού.

Προσοχή:

Η εκκαθάριση ενός οργανισμού δεν μπορεί να αναιρεθεί!

Η εκκαθάριση ενός οργανισμού καταργεί πλήρως τον οργανισμό από τη βάση δεδομένων CKAN, ενώ η διαγραφή ενός οργανισμού απλώς επισημαίνει τον οργανισμό ως διαγραμμένο (δεν θα εμφανίζεται πλέον στο frontend, αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται στη βάση δεδομένων).

Τα σύνολα δεδομένων που ανήκουν στον οργανισμό θα παραμείνουν, απλώς όχι πλέον σε έναν οργανισμό.

Πρέπει να έχετε εξουσιοδότηση για την εκκαθάριση του οργανισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/unfollow_user

Σταματήστε να ακολουθείτε έναν χρήστη.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/unfollow_dataset

Σταματήστε να ακολουθείτε ένα σύνολο δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/group_member_delete

Αφαιρεί έναν χρήστη από μια ομάδα.

Πρέπει να έχετε εξουσιοδότηση για να επεξεργαστείτε την ομάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/organization_member_delete

Αφαιρεί έναν χρήστη από έναν οργανισμό.

Πρέπει να έχετε εξουσιοδότηση για να επεξεργαστείτε τον οργανισμό.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

https://catalog.hcapdata.gr/api/3/action/unfollow_group

Σταματήστε να ακολουθείτε μια ομάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ