4 Μαρτίου 2022

Open Data Day 2022

Συμμετέχετε στη Διεθνή Open Data Day το Σάββατο 5 Μαρτίου!  

Το Σάββατο 5 Μαρτίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα Ανοικτών Δεδομένων! Η διεθνής αυτή πρωτοβουλία έχει καθιερωθεί από το Open Knowledge Foundation και γιορτάζεται  από το  2010 με μεγάλη συμμετοχή.  

Στο πλαίσιο των σημαντικών πρωτοβουλιών υψηλού επιπέδου που υλοποιούνται και στη χώρα μας για τη διάθεση ανοικτών δεδομένων από δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις, ως μοχλό ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και προς όφελος της κοινωνίας, θεωρούμε σημαντική τη  συμμετοχή στην Παγκόσμια Ημέρα Ανοικτών Δεδομένων και όλων των εγχώριων φίλων των ανοικτών δεδομένων ! 

Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν δραστηριότητες όπως ομιλίες, σεμινάρια, επιδείξεις, hackathons, εκπαιδευτικές δραστηριότητες ή κομβικές ανακοινώσεις στο πεδίο των ανοικτών δεδομένων. Παράλληλα, οι ετήσιες θεματικές αντικατοπτρίζουν προτεραιότητες της επικαιρότητας, όπως η χρήση ανοικτών δεδομένων για την καταπολέμηση της πανδημίας Covid19 το 2021.  

Φέτος, η Open Data Day 2022 εστιάζει στη χρήση ανοικτών δεδομένων για τη λύση προβλημάτων, στις παρακάτω θεματικές περιοχές: 

  • Περιβαλλοντικά Δεδομένα 
  • Παρακολούθηση ροών δημόσιου χρήματος 
  • Ανοικτή χαρτογράφηση 
  • Δεδομένα για ισότιμη ανάπτυξη 
  • Δεδομένα ωκεανών για έναν ακμάζοντα πλανήτη 

Η συμμετοχή ενθαρρύνεται για όλους όσους συμμετέχουν στην αναπτυσσόμενη παγκόσμια κοινότητα ανοιχτών δεδομένων, καθώς και για όσους θέλουν απλά να μάθουν για τα ανοιχτά δεδομένα. Συμπεριλαμβάνονται στελέχη δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων που διαθέτουν ανοικτά δεδομένα, όσοι έχουν να προτείνουν κάποια ιδέα για τη χρήση τους, όσοι αναζητούν ένα ενδιαφέρον έργο στο οποίο να συνεισφέρουν, όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν δεξιότητες οπτικοποίησης και ανάλυσης δεδομένων, καθώς και όσοι απλά βρίσκουν το αντικείμενο ενδιαφέρον! 

Μάθετε περισσότερα για την παγκόσμια Ημέρα Ανοικτών Δεδομένων 2022 εδώ: https://opendataday.org/ 

Επίκαιρη διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα: «Ανοιχτά Δεδομένα και Ψηφιακός Μετασχηματισμός», διοργανώνεται από την ΕΔΥΤΕ και την ΕΕΛΛΑΚ, υποστηρίζοντας το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Μάθετε περισσότερα εδώ: https://events.grnet.gr/event/110/