15 Νοεμβρίου 2022

Πρόσκληση Συμμετοχής στο Μαραθώνιο Καινοτομίας Open Data Hackathon των εταιρειών του Υπερταμείου

Ο Μαραθώνιος Καινοτομίας Open Data Hackathon των εταιρειών του Υπερταμείου (Growthfund)
είναι μία τεχνολογική δράση ανοιχτής καινοτομίας και έχει στόχο την ενεργοποίηση (community
activation) του οικοσυστήματος καινοτομίας, φορέων και επιχειρήσεων, για τη δημιουργία
πρωτότυπων εφαρμογών που προωθούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε σημαντικούς όλους τους
τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας με την χρήση ανατρεπτικών τεχνολογιών και την
αξιοποίηση ανοικτών δεδομένων. Αποτελεί μια δράση που εντάσσεται στις πρωτοβουλίες του
Υπερταμείου για την προώθηση και αξιοποίηση των ανοιχτών δεδομένων με συμμετοχή των
εταιρειών του.

To Open Data Hackathon θα πραγματοποιηθεί στις 19-20 Νοεμβρίου 2022 υβριδικά και με φυσική
παρουσία στο Innovathens (Πειραιώς 100, Γκάζι) αλλά και απομακρυσμένα με εργαλεία
τηλεδιάσκεψης.
Για περισσότερες πληροφορίες εδώ