Μέσα από το Open Data Hub προωθούνται και υποστηρίζονται συνεργασίες του οικοσυστήματος τεχνολογίας και επιχειρηματικότητας της χώρας μας με εταιρείες και οργανισμούς σε σημαντικούς τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας.

Η συνεργασία μπορεί να βασίζεται στην εφαρμογή ώριμων λύσεων και προτάσεων και στην αξιοποίηση των δεδομένων για την υλοποίηση καινοτόμων εφαρμογών και υπηρεσιών που υποστηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό και έχουν επιχειρηματικό ή κοινωνικό αντίκτυπο.

1

File name:

File size:

1

File name:

File size: