8 Νοεμβρίου 2021

Το data.europa academy σάς βοηθά να εκπαιδευτείτε στα ανοικτά δεδομένα

Ενδιαφέρεστε να μάθετε τα βασικά για τα ανοικτά δεδομένα; Σκοπεύετε να ανεβείτε στο επόμενο επίπεδο δημοσίευσης δεδομένων υψηλής ποιότητας; Είστε περίεργοι για γεωχωρικά δεδομένα, ανοικτές άδειες ή λεξιλόγια μεταδεδομένων; Ή αναρωτιέστε πώς να αποκτήσετε περισσότερη εκπαίδευση στα δεδομένα;

Η ακαδημία του data.europa (https://data.europa.eu/en/academy) μπορεί να σας βοηθήσει να αποκτήσετε περισσότερη εκπαίδευση σχετικά με τα ανοικτά δεδομένα. Σας παρέχει γνώσεις και εργαλεία για τη δημοσίευση ανοικτών δεδομένων υψηλής ποιότητας που ανταποκρίνονται στα νομικά και τεχνικά πρότυπα, είτε είστε ειδικός είτε μόλις ξεκινάτε. Μέσω της ακαδημίας μπορείτε επίσης να ανακαλύψετε πώς να δημιουργήσετε αντίκτυπο με την επαναχρησιμοποίηση διαφορετικών τύπων ανοικτών δεδομένων.

Στην ακαδημία μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη δημοσίευση και την εύρεση ανοικτών δεδομένων, τα πρότυπα διαλειτουργικότητας, τις κανονιστικές και τεχνικές απαιτήσεις, καθώς και να πληροφορηθείτε για τις σχετικές συστάσεις. Επιπλέον, η ακαδημία data.europa καλύπτει θέματα που σχετίζονται με την επαναχρησιμοποίηση ανοικτών δεδομένων, όπως οι βέλτιστες πρακτικές και η μέτρηση του αντίκτυπου των ανοικτών δεδομένων.

Στο πρόγραμμα σπουδών της ακαδημίας, θα βρείτε μια περιγραφή όλων των διαθέσιμων μαθημάτων. Το εκπαιδευτικό υλικό ενημερώνεται συνεχώς. Παρουσιάζεται σε διάφορες μορφές: Για παράδειγμα, (διαδικτυακά) μαθήματα κατάρτισης, εργαστήρια, υλικό ανάγνωσης, εργαλεία και βίντεο.

Το πρόγραμμα σπουδών καλύπτει τις πιο πρόσφατες γνώσεις και τις σχετικές βέλτιστες πρακτικές. Είναι δομημένο σε τέσσερα θέματα: πολιτική, αντίκτυπος, τεχνολογία και ποιότητα. Αυτά, καλύπτουν μια ποικιλία θεμάτων που θεωρούνται απαραίτητα για τη δημοσίευση και επαναχρησιμοποίηση ανοικτών δεδομένων, ενώ χρησιμοποιούνται επίσης για τη συγκριτική αξιολόγηση της ανάπτυξης σε επίπεδο χώρας στην ετήσια αξιολόγηση ωριμότητας ανοικτών δεδομένων Open Data Maturity του data.europa.eu.

Γιατί η εκπαίδευση σχετικά με τα δεδομένα έχει σημασία

Όπως όλοι γνωρίζουμε, όλο και περισσότερα δεδομένα είναι διαθέσιμα. Ως εκ τούτου, περισσότερο από ποτέ, είναι σημαντικό να μπορούμε να ερμηνεύουμε δεδομένα και να αντλούμε τις σωστές γνώσεις από αυτά. Αυτή η ικανότητα ονομάζεται «εκπαίδευση δεδομένων» (data literacy). Οι γνώσεις σχετικά με τα δεδομένα αποτελούν μια σημαντική δεξιότητα σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς. Βρέθηκε ότι η λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων βελτιώνει τις δημόσιες υπηρεσίες και τις επιδόσεις των επιχειρήσεων.

Η σημασία της επίτευξης ενός δημόσιου τομέα με γνώμονα τα δεδομένα υπογραμμίζεται από τον ΟΟΣΑ (2019), καθώς αναφέρεται ότι «η χρήση δεδομένων ως στρατηγικού πλεονεκτήματος είναι ζωτικής σημασίας για τις κυβερνήσεις για την ενίσχυση της νοημοσύνης του δημόσιου τομέα και, ως αποτέλεσμα για την αύξηση της ικανότητας ανάπτυξης πολιτικών και υπηρεσιών που είναι βιώσιμες μακροπρόθεσμα και όσο το δυνατόν περιεκτικές και αξιόπιστες». Το Digital Government Studies του ΟΟΣΑ τονίζει εξάλλου ότι «Η εφαρμογή δεδομένων στην κυβέρνηση έχει σχεδόν απεριόριστες δυνατότητες για την παροχή πιο αποτελεσματικών και αξιόπιστων δημόσιων υπηρεσιών».

Ομοίως, από τη βελτιωμένη παιδεία στα δεδομένα επωφελείται επίσης και ο ιδιωτικός τομέας. Για παράδειγμα, έρευνα σε 179 μεγάλες εταιρείες που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο διαπίστωσε ότι «οι εταιρείες που υιοθετούν τη λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων έχουν απόδοση και παραγωγικότητα που είναι 5-6% υψηλότερη από ό,τι θα αναμένοταν. Επιπλέον, η σχέση μεταξύ αποφάσεων που βασίζονται σε δεδομένα και εταιρικής απόδοσης εμφανίζεται και σε άλλους δείκτες απόδοσης, όπως η χρήση περιουσιακών στοιχείων, η απόδοση ιδίων κεφαλαίων και η αγοραία αξία.»

Παρά ταύτα, έρευνα από το Ερευνητικό Ινστιτούτο Capgemini (2020) μεταξύ 1.004 οργανισμών δείχνει ότι, παρά τις μεγάλες προσπάθειες, μόνο το 16% των οργανισμών έχει τα εργαλεία, τις τεχνολογίες, τους ανθρώπους, τις διαδικασίες, τις δεξιότητες και την κουλτούρα για να αντλήσει με επιτυχία αξία από τον αυξανόμενο όγκο δεδομένων.

Η ακαδημία του data.europa (https://data.europa.eu/en/academy) στοχεύει να αντιμετωπίσει αυτή την έλλειψη εκπαίδευσης δεδομένων. Θα σας υποστηρίξει είτε είστε πάροχος δεδομένων, δημόσιος υπάλληλος, ιδιοκτήτης επιχείρησης ή απλά ενδιαφέρεστε να αποκτήσετε μεγαλύτερη παιδεία στα δεδομένα.

Εξερευνήστε την ακαδημία!

Πηγή: https://data.europa.eu/en/highlights/dataeuropa-academy-helps-you-become-data-literate